Symptomer og Forebygging

Symptomer

På samme måte som med alkohol og narkotika kan folk bli avhengige av pengespill. Å oppleve en tapsrekke én gang kommer ikke til å endre livsstilen din, men det å tape tilstrekkelige pengebeløp på jevnlig basis er en indikasjon på spilleavhengighet. Problematisk spilling kan forårsake forstyrrelser på alle de viktige områdene i livet: psykologisk, fysisk, sosialt eller jobbmessig. Det begynner vanligvis i ungdommen hos menn og senere hos kvinner.

Denne atferden utvikler seg vanligvis fra spilling en gang iblant til at det blir en vane. Trangen til å spille blir så stor at spenningen bare kan avlastes med mer spilling. Høyere innsatser og personlige risikoer blir en del ligningen, samt forsømmelse av andre interesser, familie og arbeid.

Selvvurdering

Hvis du er usikker på hva som regnes som spilleavhengighet, anbefaler vi at du bruker litt tid på å fylle ut dette korte spørreskjemaet:

Takk for at du fylte ut dette spørreskjemaet

Basert på svarene dine ser det ut til at du ikke lider av spillavhengighet for øyeblikket.

Husk likevel på at denne vurderingen kun er ment som en veiledning. Den må ikke betraktes som et profesjonelt råd.

Du kan som alltid begrense spillingen din her. Skulle du likevel føle behov for å stoppe spillingen din, anbefaler vi at du selv-ekskluderer deg fra Slotty Vegas for spilleproblemer og oppsøker profesjonell hjelp fra en av disse institusjonene:


Takk for at du fylte ut dette spørreskjemaet

Basert på svarene dine ser det ut til at du for øyeblikket muligens lider av spillavhengighet og relaterte problemer

Selv om denne vurderingen ikke skal betraktes som et profesjonelt råd, anbefales det at du selv-ekskluderer deg fra Slotty Vegas for spilleproblemer og oppsøker profesjonell hjelp fra en av disse institusjonene:Forebygging

Forebygging av trangen til å utvikle avhengighetsatferd er utfordrende og kanskje ikke alltid mulig. Rådgivning kan være nyttig for personer som er utsatt for spilleavhengighet eller annen avhengighetsatferd. Personer med nære slektninger som er spilleavhengige, kan være utsatt for høyere risiko og bør være spesielt forsiktige.

Ta en kikk på disse spørsmålene og se om de gjelder deg.

Hvis du svarer bekreftende på ett eller flere av disse spørsmålene, oppfordres du til å oppsøke hjelp eller kontakte en av følgende:

Pengespillfiltre og aktiv forebygging

Interne prosedyrer & regulereringer for Slotty Vegas

Max Entertainment er opptatt av ansvarlig spilling og prøver å løse dette problemet på en rekke måter:

I samsvar med sine retningslinjer for ansvarlig spilling gir dessuten Max Entertainment spilleren mulighet til å begrense beløpet vedkommende kan satse. Spilleren kan sette en grense via skriftlig beskjed eller elektronisk beskjed til Max Entertainment.

I samsvar med sine retningslinjer for ansvarlig spilling gir dessuten Max Entertainment spilleren mulighet til å begrense beløpet vedkommende kan satse. Spilleren kan sette en grense via skriftlig beskjed eller elektronisk beskjed til Max Entertainment.

Spillere som har angitt grenser eller ekskluderinger etter denne reguleringen, kan endre eller oppheve grensene eller ekskluderingene via skriftlig beskjed eller elektronisk beskjed til Max Entertainment.

Beskjeder om økning eller oppheving av grenser eller reduksjon av eksklusjoner trer kun i kraft etter sju dager etter at Max Entertainment mottar dem. Beskjeder om reduksjon av grenser eller økning av eksklusjoner trer i kraft umiddelbart når Max Entertainment mottar dem.

Max Entertainment godtar ikke innsatser som er i strid med grenser eller eksklusjoner som spilleren har angitt selv.