Personvernreglene

Versjon 1.3 sist oppdatert 16.05.2019

Når det i disse retningslinjene refereres til «vi», «oss» og «våre», menes det alle selskap innen Maxent Limited-gruppen. Henvisninger som «deg» og «din», refererer til den person som benytter vårt/våre nettsted/-er, og gir personlig informasjon til oss.

Slotty Vegas har respekt for ditt personvern, og overholder gjeldende lover for personvern og databeskyttelse, og vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å påse at data som blir sendt oss forblir sikre. Av den grunn har vi opprettet disse retningslinjene for personvern, for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personlige opplysninger for å tilby deg våre tjenester.

Dette dokumentet beskriver hvilken type informasjon som brukes, formålene og rutinene for å administrere din informasjon. Når du sender inn dine data, og benytter vårt nettsted, samtykker du til bruken av dine personlige opplysninger som det framgår i denne seksjonen.

Dersom du har spesifikke spørsmål vedrørende dine personlige opplysninger, eller bruken av dem, vennligst send oss en e-post på privacy@maxent.com


Contents

 1. Hvem vi er
 2. Hvordan kan du komme i kontakt med oss?
 3. Beskyttelse av mindreårige
 4. Samle inn dine personlige opplysninger
 5. Hvilken informasjon vi samler inn og hvor den lagres
 6. Bruk av informasjonskapsler
 7. Bruk av dine personlige opplysninger
 8. Ditt valg – Direkte markedsføring
 9. Deling av dine personlige opplysninger
 10. Internasjonale overføringer
 11. Sikkerhet for dine data
 12. Juridisk ansvar og beskyttelse av dine personlige data
 13. Deling av dine personlige opplysninger
 14. Dine rettigheter og valg vedrørende dine personlige opplysninger
 15. Klager
 16. Rett til tilgang til informasjonen vi har om deg
 17. forespørsel
 18. Identitetsbekreftelse
 19. Informasjon om innsynsbegjæringer
 20. Gjennomgang av informasjon
 21. Svar på tilgangsforespørsler
 22. Arkivering
 23. Unntak
 24. Avslag på innsynsbegjæringer
 25. ansvarsområder
 26. Oppbevaring av dine personlige opplysninger
 27. Rettigheter relatert til automatiserte beslutningsprosesser, inkludert profilering
 28. Eksterne nettsteder
 29. Grunnlag for behandling av personopplysninger
 30. Endringer i disse personvernreglene

1. Hvem vi er

Slotty Vegas drives og administreres av Maxent Ltd. Maxent Ltd er et aksjeselskap registrert i henhold til lovgivningen i Malta i EU, med registreringsnummer C47261 og med registrert adresse «JPR Buildings, Level 2, Triq Taz-Zwejt, San Gwann, SGN 3000, Malta».

2. Hvordan kan du komme i kontakt med oss?

For generelle spørsmål, vennligst ikke nøl med å kontakte vårt kundesupportteam via vår Live Chat-tjeneste, eller ved å sende e-post til support@slottyvegas.com. Dersom du har spesifikke spørsmål vedrørende dine personlige opplysninger, eller bruken av dem, vennligst send oss en e-post på privacy@maxent.com

3. Beskyttelse av mindreårige

Tjenestene som tilbys av Slotty Vegas er ikke ment for, eller rettet mot, mindreårige eller personer under lovlig lavalder. Enhver person som gir oss personlig informasjon bekrefter for oss at de er 18 år eller eldre enn lovlig lavalder i deres jurisdiksjon. Dersom vi blir klar over at en mindreårig har forsøkt, eller har sendt inn personlig informasjon, vil vi ikke godkjenne denne informasjonen og kan gjøre tiltak for å fjerne slike opplysninger fra våre registre.

4. Samle inn dine personlige opplysninger

Din informasjon blir behandlet for å gjøre det mulig for oss å tilby våre tjenester til deg i henhold til lov eller forskrift, og hvor det er våre legitime interesser å gjøre det.

Personlige data samles inn i tidsrom ikke lenger enn nødvendig når du:

Når det kreves av sikkerhetsmessige hensyn, eller av hensynet til ansvarlig spilling, kan vi legge data mottatt eller innsamlet fra tredjeparts kilder (f.eks. sosiale medier og nettverkssider) til informasjonen du gir oss. Eksempelvis informasjon publisert på Internett om eller av deg.

5. Hvilken informasjon vi samler inn og hvor den lagres

Vi behandler din private informasjon, og vil gjøre det uten at det berører dine rettigheter, friheter og interesser. Det er ingen plikt til å dele informasjon med oss, men unnlatelse av å gjøre det kan resultere i å være ute av stand til å gjøre full bruk av vårt produkt.

Personlig informasjon vi samler inn kan være:

6. Bruk av informasjonskapsler

Vi kan sende deg en permanent informasjonskapsel når du registrerer deg hos oss. En informasjonskapsel er en liten fil som kan plasseres på datamaskinens harddisk for registreringsformål. Du er ikke forpliktet til å godta informasjonskapsler fra oss eller andre nettsteder. Du kan oppdatere nettleseren din slik at den ikke aksepterer informasjonskapsler. Vennligst benytt «Hjelp-seksjonen» i nettleseren din for nærmere instruksjoner om hvordan gjøre dette riktig. Men, av rettmessige sikkerhetsårsaker, kan vi nekte adgang til et spesifikt innhold på en nettside, med mindre du aksepterer bruk av informasjonskapsler eller lignende anordning.

For nærmere informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og de personlige opplysningene vi samler inn ved bruken av informasjonskapsler og hvordan du kan deaktivere de, og bruke av tredjeparts-informasjonskapsler, se retningslinjer for informasjonskapsler.

7. Bruk av dine personlige opplysninger

Din personlige informasjon benyttes til å optimalisere leveransen av våre tjenester og til å:

8. Ditt valg – Direkte markedsføring

Dersom du har valgt å motta varsler, kan vi fra tid til annen sende deg salgsfremmende varsler vedrørende våre produkter eller tjenester som du kan finne interessante.

Du kan når som helst endre dine innstillinger for markedsføring under «Min konto» på vår nettside, eller klikke på «Avmeld» funksjonen i bunnen av våre meldinger.

9. Deling av dine personlige opplysninger

Dine personopplysninger vil kunne deles med noen av følgende mottakere:

10. Internasjonale overføringer

Slotty Vegas og dets tjenesteleverandører kan være pålagt å overføre dine personlige opplysninger fra ett land til et annet. Dette omfatter enhver destinasjon innenfor Den europeiske union (EU), Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), samt utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). . For å påse at dine personlige opplysninger forblir sikre når de overføres på denne måten, vil vi gjøre alle rimelige tiltak for å opprettholde et passende nivå av beskyttelse i tråd med disse retningslinjene.

11. Sikkerhet for dine data

Vi er forpliktet til å beskytte all personlig informasjonen du gir oss. Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre at all informasjon som samles inn gjennom våre nettsteder behandles forsvarlig, og i tråd med disse retningslinjene og strenge standarder for databeskyttelse. Derfor har vi innført robuste prosedyrer og teknologier for å beskytte dine data mot uautorisert tilgang og feil bruk.

Etter innlogging vil all informasjon som sendes til og fra Slotty Vegas-siden, kryptert med 128-bits Secure Socket Layer (SSL) krypteringsteknologi. SSL-sertifikatet som benyttes, er utstedt og bekreftet av en nøye valgt tredjepart, klikk på bildet for mer informasjon.

Vi har en egen svindelavdeling og avanserte systemer, for å oppdage og forhindre mistenkelig aktivitet, for å sikre at nettstedet vårt er et sikkert spillområde. Enhver konto som er involvert i mistenkelig aktivitet, vil bli suspendert og etterforsket i størst mulig grad. Skulle du, som bruker, ha tvil vedrørende aktiviteten på kontoen din, for eksempel ved ukjente transaksjoner i transaksjonsloggen eller overraskende endringer i balansen, vennligst kontakt oss umiddelbart.

12. Juridisk ansvar og beskyttelse av dine personlige data

Vi er innforstått med at vi er bundet av strenge lovbestemmelser for databeskyttelse når det gjelder innsamling og behandling av personopplysninger.

For å beskytte og ivareta alle personopplysninger som faller inn under vår kontroll, har vi implementert egnede sikkerhetsrutiner, regler og tekniske tiltak som dekker praksis for uriktig bruk eller avsløring, uautoriserte endringer, ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap.

Tilbudet av våre tjenester kan innebære at du deler dine personlige opplysninger med tredjeparts leverandører, og i slike tilfeller gjelder også deres retningslinjer for personvern. Vi anbefaler også å lese deres retningslinjer for personvern, for å sikre at du forstår hvordan dataene dine vil bli brukt.

Gitt at internett er et globalt miljø, som krever overføring av data, kan ikke Maxent Limited fullt ut garantere sikkerheten til all informasjon du deler på nettet. Disse retningslinjene er ment å informere om sikkerhetsrisikoen ved å gi personlig informasjon over Internett, og vil ikke holdes ansvarlig for sikkerhetsbrudd som ikke er et resultat av feil fra vår side for å gi tilstrekkelig tekniske og organisatoriske tiltak som kreves av GDPR.

13. Oppdater dine personlige opplysninger

Vær oppmerksom på at for å overholde kravene i regelverket, må informasjonen vi har om deg alltid være oppdatert. Du kan oppdatere informasjon på nettstedet vårt under «Min konto» eller ved å ta kontakt med en av våre supportagenter via live chat, eller e-post på support@slottyvegas.com

14. Dine rettigheter og valg vedrørende dine personlige opplysninger

Vi respekterer dine rettigheter vedrørende personvern, og gir deg rimelig tilgang til personopplysningene du måtte ha gitt gjennom din bruk av tjenestene. Dine viktigste rettigheter etter personvernlovgivning er:

15. Klager

Dersom du ønsker å påklage hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, kan du kontakte oss for å få undersøkt saken ved å fylle ut vårt klageskjema som er tilgjengelig på vår nettside.

Er du ikke fornøyd med vår tilbakemelding, eller tror at vi ikke behandler dine personopplysninger samsvar med loven, kan du klage til vår overordnede myndighet for databeskyttelse. Da vi er basert i Malta, er vår viktigste regulator for databeskyttelse Malta Office of the Information and Data Protection Commissioner (IDPC Malta). Dersom du er bosatt i et annet land enn det vi opererer i, kan du velge å kontakte regulatoren i ditt bostedsland:

16. Rett til tilgang til informasjonen vi har om deg

Du har rett til å be om en kopi av de personlige opplysninger vi har om deg, også kjent som en forespørsel om tilgangstillatelse. Du har også rett til å be om at informasjonen vi har om deg, og som kan være feil, eller som har blitt endret siden du først ga oss opplysningene, oppdateres eller fjernes. Disse forespørslene er gratis og kan sendes via e-post til det aktuelle teamet via følgende e-postadresse privacy@maxent.com eller ved å kontakte vår kundeservice via vår Live chat-tjeneste eller via e-post på support@slottyvegas.com

17. Forespørsel

Ved mottak av en SAR, vil det aktuelle teamet logge og bekrefte forespørselen.

18. Identitetsbekreftelse

Vi må sjekke identiteten til alle som gjør en SAR for å sikre informasjon gis kun til den personen som har krav på det. Dersom identiteten til en SAR anmoder ikke allerede er gitt, kan den som mottar anmodningen ber anmoder om KYC dokumenter for å bekrefte kontoen.

19. Informasjon om innsynsbegjæringer

Ved mottak av de nødvendige dokumenter, vil den som mottar forespørselen, gi det aktuelle teamet all relevant informasjon til støtte for SAR. Dersom teamet er rimelig fornøyd med informasjonen som ble fremlagt av den som mottok forespørselen, vil Data Protection Officer gi beskjed om at saken skal besvares innen 30 kalenderdager. 30-dagers perioden begynner den datoen de nødvendige dokumenter er mottatt. Forespørreren vil bli informert av Data Protection Team skriftlig dersom det vil være avvik fra tidsrammen på 30 dager på grunn av andre mellomliggende hendelser, eller dersom forespørselen er uvanlig komplisert.

20. Gjennomgang av informasjon

Teamet sørger for at informasjonen blir gjennomgått/mottatt innen den fastsatte fristen, for å sikre at rammen på 30 kalenderdager ikke er brutt.

21. Svar på innsynsbegjæringer

Teamet vil gi et endelig svar sammen med innhentet informasjonen og/eller en erklæring om at selskapet ikke innehar den ønskede informasjon, eller at dispensasjon er gjeldende.

Teamet sørger for at forespørreren mottar et skriftlig svar. Dette gjøres via e-post.

22. Arkivering

Etter at svar er sendt forespørreren, vil SAR bli betraktet som lukket og arkivert av teamet.

23. Unntak

Ingen har rett til å få tilgang til opplysninger som er registrert om noen andre, med mindre de er en autorisert representant.

Selskapet er ikke pålagt å svare på forespørsler om informasjon, med mindre det er gitt tilstrekkelig informasjon for å gjøre det mulig å identifisere plasseringen av opplysningene, og for å tilfredsstille seg med den registrerte identiteten til den registrerte som foretar forespørselen.

Prinsipielt vil selskapet normalt sett oppgi følgende typer informasjon som svar på en innsynsbegjæring

Innsynsbegjæring:

24. Avslag på innsynsbegjæringer

Det finnes situasjoner der enkeltpersoner ikke har rett til å se informasjon om dem. For eksempel:

Dersom den ansvarlige personen, på vegne av selskapet, nekter en anmodning om innsyn, skal årsakene til avslaget være skriftlig og tydelig. Enhver person som er misfornøyd med utfallet av hans / hennes innsynsbegjæring, har rett til å henvende seg til databeskyttelsesansvarlig for å se gjennom resultatet.

25. Ansvar

Det overordnede ansvaret for å sikre samsvar med en SAR, hviler hos den databeskyttelsesansvarlige.

Dersom selskapet fungerer som en datakontroll mot den registrerte som gjør forespørselen, vil SAR behandles i henhold til bestemmelsene i denne prosedyren.

Hvis selskapet fungerer som en dataprosessor, vil databeskyttelsesansvarlig videresende forespørselen til den aktuelle datakontrolleren på vegne av selskapet som behandler personopplysninger for den registrerte som stiller forespørselen.

26. Oppbevaring av dine personlige opplysninger

Både du og Slotty Vegas har rett til å stenge spillerkontoen din når som helst. Etter at du har avsluttet kontoen din, lagres dine personlige opplysninger så lenge loven krever det, og data vil kun bli brukt dersom det kreves av kompetente myndigheter.

Når det ikke er nødvendig å behandle dine personlige opplysninger videre, vil de bli slettet. I henhold til lovverket kan det hende vi må bevare personlig informasjon i en kortere eller lengre periode, avhengig av bruksformålet.

27. Rettigheter relatert til automatiserte beslutningsprosesser, inkludert profilering

Vi benytter noen ganger systemer for å foreta automatiserte beslutninger basert på dine personlige opplysninger. Dette hjelper til å sikre at våre beslutninger er raske, rettferdige, effektive og korrekte, basert på det vi vet. Disse automatiserte beslutningene kan påvirke produktene, tjenestene eller funksjonene vi kan tilby deg nå eller i fremtiden, eller muligheten til å bruke våre tjenester.

Vi kan benytte automatiseringsbeslutninger i følgende situasjoner:

Vær oppmerksom på at denne retten ikke gjelder når behandlingen er:

28. Eksterne nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde linker eller bannere til andre eksterne nettsteder som drives av en tredjepart. Dersom du bruker noen av de eksterne linkene, vil du bli sendt til et område som ikke dekkes av våre retningslinjer for personvern. Denne personvernerklæringen gjelder kun informasjon samlet på Slotty Vegas Kasinos nettside. Vi tar ikke noe ansvar for innholdet på tredjeparts nettsteder.

29. Grunnlag for behandling av personopplysninger

Alle data som innhentes via skjemaene på dette nettstedet, behandles i samsvar med personvernlover, inkludert generell databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, databeskyttelsesloven (kapittel 586 i Maltas lover) og alle andre gjeldende lover.

30. Endringer i disse personvernreglene

Vær oppmerksom på at disse personvernreglene kan endres fra tid til annen. Dersom vi endrer denne personvernerklæringen på en måte som vil påvirke hvordan vi bruker dine personlige opplysninger, vil vi gi deg råd om de valgene du kan ha som følge av disse endringene. Vi vil også legge inn en melding om at denne personvernerklæringen er oppdatert. Dersom det skjer betydelige endringer i personvernerklæringen, for eksempel som påvirker hvordan vi vil bruke dine personlige opplysninger, vil vi gi et mer fremtredende varsel (inkludert for visse tjenester, varsel om endring av personlige opplysninger via e-post).