Ansvarlig Spilling

Vi tar ansvarlig spilling veldig seriøst på Slotty Vegas, og din sikkerhet er vår førsteprioritet. Vennligst les følgende for å se hva vi tilbyr av sikkerhetstiltak for at du aldri skal være i fare når du tilbringer tid hos oss.For ytterligere informasjon om tegn og forebygging, klikk her

Grensesetting:

Du kan etter eget skjønn velge å deaktivere muligheten til å spille spill på vår nettside, sette grenser for overføringer, spillgrenser innenfor en tidsramme eller ekskludering for en tidsbestemt periode eller på permanent basis. Hver grense vil gjelde fra bekreftelse fra vår kundeavdeling, også dersom aktuell restriksjon ikke er aktiv. E-postadressen som skal brukes for alle nedenforstående restriksjoner er support@slottyvegas.com


Stenging av konto / innloggingsbasert:

For å hindre tilgang til kontoen din i en tidsperiode, må du sende en e-post som inneholder følgende:
Brukernavn, ønsket eksklusjonsperiode, årsak for ekskludering .


Tapsbasert:

For å stille inn ønsket maksimumstap for en tidsperiode, må du sende en e-post med følgende:
Brukernavn, tapsbeløp, tidsperiode for tap (økt, daglig/ukentlig/månedlig) .


Innsatsbasert:

For å sette en grense for innsats, må du sende en e-post med følgende:
Brukernavn, tillatt beløp for innsats, tidsperiode (daglig/ukentlig/månedlig) .


Tid per økt:

For å begrense tiden for hver økt, må du sende en e-post med følgende:
Brukernavn, mengde tid du tillater deg selv å spille, tidsperiode (minutter/timer per økt) .

En bruker som har satt en grense eller ekskludering på en av begrensningene nevnt ovenfor, kan endre eller tilbakestille disse grensene ved skriftlig eller elektronisk kontakt med Slotty Vegas, slik:

Tilbakestilling: Uansett forespørsel vil Maxent Ltd operere med:

- En 7-dagers avkjølingsperiode for enhver spiller som ønsker å gjenopprette sin konto etter en ekskludering på ubestemt tid
- En 24-timers avkjølingsperiode for enhver spiller som forsøker å øke og/eller tilbakestille tidligere satte begrensninger

Dette inkluderer fjerning av ekskludering for en tidsbestemt periode (før denne perioden har utløpt), samt økning eller tilbakestilling av grenser relatert til innskudd, spill eller økt.

For eksempel, om en spiller setter en spillgrense på 1 000 euro per dag, og så øker grensen til 2 000 euro per dag, vil en slik økning aktiveres syv dager/24 timer etter at forespørselen er mottatt.

Håndheving: Melding om håndheving eller ytterligere reduksjon på spillgrenser, eller melding om en kontoholders ønsker om å fjerne eller øke tidsrammen for ekskludering, vil ha øyeblikkelig effekt etter mottaksbekreftelse fra Slotty Vegas. For eksempel, om en spiller setter en spillgrense på 1 000 euro per dag og så reduserer denne grensen til 500 euro per dag, vil en slik reduksjon ha øyeblikkelig effekt etter mottatt forespørsel.

Vi samarbeider med organer for ansvarlig spill, slik som http://gambleaware.co.uk og vi anbefaler på det sterkeste at spillere som tror de kan ha et problem med å kontrollere spillingen sin, å ta kontakt med dem for råd og veiledning.